Logo White

Analyse van oorzaken discontinuïteit

Bij de analyse van de oorzaken van discontinuïteit van de onderneming is het noodzakelijk om een onafhankelijke externe deskundige in te schakelen. Anders valt de ondernemer namelijk makkelijk in een valkuil: hij concludeert al snel dat de discontinuïteit uitsluitend te wijten is aan oorzaken van buitenaf. De onafhankelijke deskundige dient in deze fase dan ook de ondernemer een kritische spiegel voor te houden.

Uit onderzoek is namelijk gebleken dat juist interne zaken, waaronder mismanagement, de belangrijkste oorzaken zijn van faillissementen.

Mismanagement, geen aansluiting op de markt en ongunstige marktontwikkelingen leiden in de regel tot discontinuïteit en worden algemeen ook als de belangrijkste oorzaken van faillissementen beschouwd.

De belangrijkste oorzaken van een faillissement geven aan dat in de fase van de oorzakenanalyse de ondernemer ook uiterst kritisch naar zijn eigen functioneren moet durven kijken. Alleen wanneer de ondernemer zich zo kwetsbaar durft op te stellen heeft het maken van een overlevingsplan zin.

Immers, voorkomen moet worden dat energie wordt gestoken in activiteiten die simpelweg niet (meer) renderend zijn en dat de onderneming tegen beter weten in overeind wordt gehouden.

Het risico van bestuurdersaansprakelijkheid sluipt dan in de onderneming en dat dient iedere ondernemer die zijn bedrijf voert in de vorm van een BV of een andere rechtspersoon zich te realiseren.