Logo White

Adviseur via de bank

Nadat de bank uw dossier heeft ondergebracht bij de afdeling bijzonder beheer krijgt u een lijstje adviseurs voorgeschoteld.

De bank wil een van de door hen geselecteerde adviseurs bij uw bedrijf hebben om te helpen om het bedrijf weer gezond te maken. Deze voorgeselecteerde adviseurs hebben maar één doel: de schade voor de bank te beperken. Uiteraard wel op uw kosten.

Als u weigert daaraan mee te werken zal als dreigement gecommuniceerd worden dat de bank dan genoodzaakt zal zijn om over te gaan tot een kredietopzegging. En voor dat dreigement zwichten veel ondernemers uiteindelijk. Niet wetende dat zij dan speelbal zijn geworden van de grillen en willekeur van de bank.

Vertrouw nooit op de adviezen van adviseurs die op de shortlist van de bank staan en die u gedwongen door de bank hebt moeten kiezen. Vooral omdat een door de bank geselecteerde adviseur de ondernemer niet snel zal adviseren eventuele juridische stappen tegen de bank te ondernemen.

Bestaande adviseurs, zoals de accountant, worden door de bank als metgezellen van de ondernemer gezien. Verstandige ondernemers winnen in dit stadium dan ook onafhankelijk deskundig advies in die ervaring hebben in zwaar weer situaties en een dreigend faillissement. Dit om te voorkomen dat het blelang van de onder ondernemer wordt verkwanseld door dure adviseurs die door de bank op het bedrijf zijn afgestuurd.

De praktijk van de afgelopen jaren wijst uit dat er veel voorbeelden zijn te geven van ontgoochelde gefailleerde ondernemers die met de beste bedoelingen en vol vertrouwen ooit een bureau van een “short list” hadden binnengehaald. Maar na het uitspreken van het faillissement slechts één nare conclusie konden trekken. Dure adviseurs als “pottenkijkers” voor de bank op kosten van de onderneming.