Logo White

Voorwaarden surseance

De meeste surseances die snel worden omgezet in een faillissement betreffen ondernemingen waarvan de levensvatbaarheid niet langer gewaarborgd is en de ondernemer een faillissement wil voorkomen door het aanvragen van een surseance. Dat is zonde van de tijd die er in wordt gestoken, om nog maar niet te spreken van de onnodige kosten die het met zich meebrengt.

Om het instrument surseance effectief te kunnen inzetten dient de ondernemer op objectieve gronden overtuigd te zijn van de levensvatbaarheid van zijn bedrijf op termijn.

Sterkte-zwakteanalyse

Bij het beoordelen of een onderneming nog levensvatbaar is dient de ondernemer een sterktezwakte analyse te laten uitvoeren, waarbij ook objectief en kritisch wordt gekeken naar het eigen functioneren. Mismanagement is de belangrijkste oorzaak van faillissementen. Ook blijkt vaak dat de onderneming, zonder het direct in de gaten te hebben, de aansluiting met de markt heeft verloren. Voor de vraag of het blijvend of tijdelijk is, dient een kritisch onderzoek plaats te vinden, bij voorkeur door onafhankelijke derden.

Dat onafhankelijk onderzoek is nodig omdat de onderneming ziek is en de patiënt niet op eigen kracht meer kan genezen. Als de ziekte “mismanagement” moet worden genoemd, of als de patiënt de aansluiting met de markt definitief heeft verloren, dan kan alleen een onafhankelijk adviseur van buiten de patiënt adviseren om faillissement aan te vragen.

Welke minimale gezondheidstoestand van de onderneming is noodzakelijk voor surseance?

Voor het effectief kunnen benutten van het instrument surseance moet de zieke onderneming de volgende eigenschappen hebben:

  • de onderneming is in de kern gezond en heeft een goede aansluiting met de markt
  • de onderneming heeft een positieve liquiditeitsbegroting
  • de onderneming zit alleen tijdelijk in liquiditeitsproblemen en die tijdelijke krapte wordt veroorzaakt door incidentele tegenvallers, die niet structureel van aard zijn
  • er is geen sprake van mismanagement noch van overtollig personeel
  • er is 100 % zekerheid dat het bevriezen van achterstallige schulden de onderneming direct meer lucht geeft
  • de concurrentieverhoudingen in de markt zijn van dien aard dat vaste opdrachtgevers niet zonder meer, na het uitspreken van een surseance, weglopen.