Logo White

Faillissement aanvragen bij de rechtbank

Een faillissement aanvragen kan worden gedaan door het indienen van een verzoekschrift bij de Rechtbank. De Rechtbank behandelt een aanvraag voor surseance van betaling met voorrang boven een verzoekschrift waarin een faillissement wordt aangevraagd. Wanneer door een crediteur een faillissement aangevraagd is bij de Rechtbank, dient de ondernemer dan ook snel te handelen wanneer een surseance nog mogelijk is.

Wie kan faillissement aanvragen?

Faillissement kan worden aangevraagd worden door:

  • De bestuurder van het bedrijf zelf, bijvoorbeeld omdat het bedrijf geen toekomst meer heeft. Dit hoeft niet via een advocaat.
  • Schuldeisers, bijvoorbeeld leveranciers, de bank, werknemers of de Belastingdienst kunnen met hulp van een advocaat faillissement aanvragen. (zie voorwaarden faillissement)

Voorwaarden faillissement: Wanneer kan een faillissement worden uitgesproken?

De voorwaarden voor het aanvragen van een faillissement zijn:

  • Er moeten twee crediteuren/schuldeisers zijn.
  • Een ondernemer kan failliet verklaard worden als hij minstens twee schulden niet betaalt. Van die twee schulden moet tenminste één opeisbaar zijn.
  • De ondernemer is opgehouden met betalen. Of hij niet wil of niet kan betalen is voor de aanvraag van een faillissement niet van belang. Het enige dat telt is; er wordt niet betaald!

Kosten zelf faillissement aanvragen

Voor het zelf aanvragen van faillissement: Voor deze procedure betaalt u geen griffierechten. Mogelijk heeft u wel andere kosten, zoals een advocaat of adviseur als u deze inschakelt.