Logo White

Doorstart na faillissement

De term “doorstart” roept bij ondernemers positieve emoties op, maar voor crediteuren wordt het woord altijd geassocieerd met benadeling. Het is dan ook een beladen term.

De term doorstart is een verzamelnaam voor oplossingen die gericht zijn op het veranderen van discontinuïteit van gezonde delen van een onderneming in continuïteit.

Faillissementen hebben niet alleen nadelen. Ze zorgen er ook voor dat in de kern niet levensvatbare bedrijven uit de markt verdwijnen. Het voortzetten van “gezonde onderdelen” van een bedrijf kan via een doorstart gerealiseerd worden. Maar er zijn meer voordelen. Wettelijk is geregeld dat alleen door een faillissement alle rechten van stakeholders van een bedrijf komen te vervallen of worden vervangen door andere rechten overeenkomstig de bepalingen uit de Faillissementswet en andere regelingen. Zo kan een personele reductie zonder hoge ontslagkosten alleen gerealiseerd worden in een doorstart na een faillissement. Buiten een faillissement blijft men gehouden aan de geldende wet en regelgeving voor ontslag. En datzelfde geldt voor de te dure contracten van huisvesting, leverancierscontracten en andere overeenkomsten die zwaar op de exploitatie van een bedrijf drukken. Alleen met een doorstart kan een geheel nieuwe start gemaakt worden.