Logo White

Hoog personeelsverloop

Personeel is voor de meeste ondernemingen de belangrijkste asset. Zij hebben de know-how, bepalen de cultuur en zijn het contact naar de markt. Het in staat zijn om de beste mensen uit de markt aan te trekken is van belang voor groei. Het in de organisatie kunnen behouden van de meest waardevolle mensen is een waarborg voor de continuïteit van de onderneming.

Een niet beheersbaar, bovenmatig ziekteverzuim en / of een groot personeelsverloop zijn ernstige risicofactoren.