Logo White

Voorwaarden doorstart eenmanszaak/ VOF

Onderscheid dient gemaakt te worden tussen ondernemingen die gedreven worden in de vorm van een eenmanszaak of een VOF en ondernemingen die rechtspersoonlijkheid bezitten, zoals de BV.

Of een doorstart na een faillissement van een eenmanszaak of VOF mogelijk is, hangt af van het huwelijksgoederenregime van de ondernemer. Is hij in gemeenschap van goederen gehuwd dan zal een doorstart niet eenvoudig zijn, omdat het faillissement van de eenmanszaak indirect het faillissement van de huwelijkse gemeenschap tot gevolg heeft. Beide echtelieden zijn dan hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de onderneming.

Wanneer de ondernemer op huwelijkse voorwaarden getrouwd is dan behoeft de niet-ondernemende partner niet aansprakelijk te zijn voor de schulden van de onderneming. Er zijn dan in beginsel mogelijkheden voor een doorstart. De echtgenoot blijft dan immers buiten het faillissement. Uiteraard gaat dat alleen op wanneer de echtgenoot zich niet hoofdelijk aan de bank heeft verbonden voor de financiering van de onderneming. Uitsluitsel hierover kan worden verkregen via een inventarisatie van het kredietdossier van de onderneming.