Logo White

Mijn faillissement is aangevraagd door een schuldeiser

Schuldeisers (bijvoorbeeld leveranciers, de bank, werknemers of de Belastingdienst) kunnen faillissement van uw onderneming aanvragen.

Faillissement aanvragen als incassomiddel

Een faillissementsaanvraag blijkt voor schuldeisers in de praktijk een uiterst effectief incassomiddel te zijn. Crediteuren die een faillissementsaanvraag indienen weten dat zij bij voorrang betaald zullen worden. De ondernemer wil natuurlijk niet failliet en wanneer de ondernemer nog over middelen kan beschikken om die crediteuren te betalen dan zal hij dat doen.
De ondernemer kan immers niet het risico lopen dat door een kleine schuld hij toch failliet gaat. Er zijn voorbeelden bekend dat ondernemers failliet zijn gegaan op vorderingen van slechts enkele duizenden euro’s.

Voorwaarden faillissement aanvragen

Schuldeisers kunnen faillissement aanvragen als:

  • Er twee crediteuren/schuldeisers zijn.
  • Er minstens twee schulden niet worden betaalt. Van die twee schulden moet tenminste één opeisbaar zijn.
  • De ondernemer is opgehouden met betalen. Of hij niet wil of niet kan betalen is voor de aanvraag van een faillissement niet van belang. Het enige dat telt is; er wordt niet betaald!

Schuldeisers kunnen enkel faillissement aanvragen met hulp van een advocaat.

Faillissementsaanvraag = alarmsignaal

Een faillissementsaanvraag is het moment om in de hoogste staat van paraatheid te worden gebracht. Leg het aangevraagde faillissement niet naast u neer en negeer de officiële oproepingen van de faillissementskamer van de Rechtbank niet.

Eén advies is hier dan ook op zijn plaats:
Wanneer een ondernemer bericht ontvangt van een crediteur dat zijn faillissement zal worden aangevraagd doet hij er verstandig aan om onmiddellijk een adviseur te raadplegen om te voorkomen dat onbedoeld zijn faillissement wordt uitgesproken.

Het komt voor dat ondernemers aanvragen van faillissement negeren en zelfs officiële oproepingen van de faillissementskamer van de Rechtbank naast zich neerleggen.

Toch is de ondernemer verplicht om het als een ernstig waarschuwingssignaal op te vatten wanneer een crediteur een faillissementsverzoek bij de Rechtbank indient. De ondernemer moet in de hoogste staat van paraatheid worden gebracht.

Een faillissementsaanvraag is altijd een alarmsignaal dat de schulden oplopen en er problemen spelen binnen de onderneming.

Kosten faillissement aanvragen door schuldeiser

De kosten voor het aanvragen van faillissement door schuldeiser: Als schuldeiser betaalt u de kosten voor de rechter: de griffierechten. Ook betaalt u de kosten voor de advocaat.