Logo White

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) is bedoeld voor natuurlijke personen, waaronder ondernemers die een bedrijf uitoefenen in de vorm van een eenmanszaak of een vennootschap onder firma. Als er een faillissement dreigt, kan de ondernemer zelf de Rechtbank verzoeken voor hem een schuldsaneringsregeling te treffen. Als dat verzoek wordt toegestaan kan de ondernemer onder een aantal voorwaarden, na een saneringsperiode, met een schone lei opnieuw beginnen.