Logo White

Schulden

Schulden die niet op tijd betaald kunnen worden leiden onvermijdelijk tot een faillissement. Vele oorzaken kunnen aan het niet tijdig voldoen van schulden de grondslag liggen.

Het onbetaald laten van schulden kan veroorzaakt worden door:

 • Te weinig inkomsten om de totale schulden te voldoen.
 • Teveel schulden omdat de investeringen te hoog waren.
 • Onverwachte tegenvallers waardoor niet voorzien schulden ontstaan.
 • Inkomsten die wegvallen, bijvoorbeeld debiteuren die failliet gaan. De inkomsten matchen dan niet met de schulden.
 • Te hoog niveau van vaste kosten waardoor schulden ten opzichte van bedrijfsinkomsten te hoog zijn.
 • Dalende omzetten door inzakkende markt waardoor schulden onbetaald blijven.
 • Slecht incassobeleid waardoor inkomsten achterblijven bij de schulden.
 • Fiscale schulden waar onvoldoende rekening mee is gehouden.
 • Hoge rentelasten waardoor bancaire schulden niet tijdig betaald kunnen worden.
 • Hoge incassokosten waardoor onvoorziene incasso schulden ontstaan.
 • Direct opeisbare schulden als gevolg van het niet nakomen van contractuele verplichtingen.

Schulden als signaal van een dreigend faillissement

Teveel schulden en schulden die niet tijdig betaald kunnen worden zijn een ernstig signaal voor een dreigend faillissement. Om een faillissement te kunnen aanvragen moet de eigenaar van de schulden “opgehouden zijn met betalen”. Opgehouden zijn met betalen is het wettelijk criterium waarop een rechter verplicht is een faillissement uit te spreken. Schulden die direct opeisbaar zijn en niet tijdig kunnen worden betaald moeten dan ook als alarmsignaal worden gezien.

Het betreft derhalve niet alle schulden maar wel direct opeisbare schulden. Dat zijn schulden die direct betaald moeten worden anders is er het gevaar van het kunnen uitspreken van een faillissement.

Het is verstandig om de verschillende schulden een rangorde toe te kennen met betrekking tot het betalen van de schulden.

Hoge prioriteit dient gegeven te worden aan de navolgende schulden:

 • Schulden die direct opeisbaar zijn en waarvan de crediteur heeft gedreigd met een aanvraag tot faillissement.
 • Schulden als gevolg van achterstallig loon van werknemers.
 • Schulden van de belangrijkste leveranciers die noodzakelijk zijn voor de continuïteit van de bedrijfsvoering.
 • Fiscale schulden die als schulden vallen onder de lopende verplichtingen.
 • Schulden van verzekeraars ter voorkoming van het terugvallen van de dekking van belangrijke bedrijfsrisico’s.

Geld is niet altijd een oplossing voor schulden

Uit de praktijk blijkt dat het binnenhalen van extra geld om schulden te kunnen betalen niet in alle gevallen een faillissement kan voorkomen. Als de inkomsten structureel bij de huidige omvang van de schulden al te gering zijn, heeft het binnenhalen van extra geld om een deel van de schuld te kunnen betalen geen invloed op de continuïteit van de onderneming. Vaak zal het extra geld een extra financiering zijn waardoor nieuwe schulden ontstaan in de vorm van rentelasten en de bestaande bancaire schulden zullen toenemen.

Daarnaast blijkt uit de praktijk dat de situatie dat er meer schulden zijn dan inkomsten een uitingsvorm is van een dieper onderliggende problematiek dat vaak niet aan geld gerelateerd is.