Surseance van betaling

Introductie Surseance van betaling

Surseance van betaling betekend ‘uitstel van betaling’ en is gericht om het voortbestaan van een onderneming veilig te stellen. Surseance kan een effectief instrument zijn om discontinuïteit van een onderneming om te buigen in continuïteit.

Toch wordt surseance van betaling vaak gezien als het voorportaal van een uit te spreken faillissement.

Ook in de praktijk blijkt ook dat een Surseance van betaling vaak kort daarna gevolgd wordt door een faillissement.

De verklaring hiervoor moet niet gezocht worden in de Surseance van betaling zelf, maar in het feit dat vaak een surseance wordt aangevraagd op de verkeerde gronden. Dat is jammer, want daardoor staat de surseance vaak ten onrechte in een negatief daglicht. Surseance heeft enkel zin indien er zicht is op een oplossing om financiële problemen (op korte termijn) op te lossen.

Slechts weinig ondernemingen die te kampen hebben met discontinuïteit lenen zich voor het “geneesmiddel” Surseance van betaling. En dat laatste is de verklaring voor het feit dat de Surseance van betaling in de praktijk vaak snel moet worden omgezet in een faillissement.

In veel situaties van discontinuïteit heeft het aanvragen van een Surseance van betaling dan ook geen enkele zin en doet de ondernemer er verstandig aan om zelf het faillissement van het bedrijf aan te vragen.