Logo White

Geen cashflow management

Kenmerkend voor succesvolle bedrijven is dat ze overtuigd van het belang van kredietmanagement.

Goed kredietmanagement draagt bij aan inzicht in de financiële situatie en aanleiding geven uitgaven in de toekomst wel of juist niet te doen.

Onderdeel van goed kredietmanagement is het doorlopend op orde houden van een liquiditeitsbegroting.