Logo White

Einde van de surseance

Na homologatie van het akkoord door de Rechtbank wordt de surseance beëindigd en kunnen de crediteuren betaald worden. De discontinuïteit van de onderneming is door het akkoord omgezet in continuïteit van de onderneming en het bedrijf kan op eigen kracht weer vooruit.