Logo White

Stemming over definitieve surseance

Wanneer tweederde van het aantal concurrente crediteuren, die gezamenlijk meer dan 75 % vertegenwoordigen van de totale concurrente schulden, vóór de definitieve verlening van de surseance stemmen, dan wordt de surseance in beginsel definitief verleend. Wanneer de Rechtbank van mening is dat crediteuren benadeeld worden of dat er geen vooruitzicht is op een gedeeltelijke betaling van de crediteuren, dan kan de Rechtbank alsnog besluiten de definitieve surseance niet te verlenen.