Logo White

Homologatie van het akkoord

Als het crediteurenakkoord door de crediteuren is aangenomen moet de Rechtbank het faillissementsakkoord nog goedkeuren. Dit wordt de homologatie van het faillissementsakkoord genoemd. De Rechtbank mag het faillissementsakkoord niet goedkeuren als de boedel aanzienlijk meer geld oplevert dan het totaal van de akkoordpenningen. Daarnaast moet de Rechtbank tot de overtuiging komen dat de uitvoering van het faillissementsakkoord met voldoende waarborgen is omgeven, zodat ook daadwerkelijk tot uitbetaling van de toegezegde gelden kan worden gekomen. Als laatste controleert de Rechtbank of het faillissementsakkoord op een eerlijke manier tot stand is gebracht en er geen sprake is van een zogenaamd sluipakkoord.

Sluipakkoord

Van een sluipakkoord is sprake wanneer enkele crediteuren een aparte regeling treffen met de failliet, ten nadele van de overige crediteuren.

Dwangakkoord voor crediteuren die niet instemden

Met de homologatie van het akkoord eindigt het faillissement. Ook de crediteuren die niet instemden met het akkoord zijn dan aan dit faillissementsakkoord gebonden. Met de homologatie van het faillissementsakkoord eindigt het faillissement.