Logo White

Werkkapitaal / overbruggingskrediet

Ook al zijn de ondernemer en de door hem aangetrokken adviseurs overtuigd dat het overlevingsplan herstel van de discontinuïteit waarborgt, dan is de bank niet altijd bereid te (her)financieren.

Het afwijzen door de bank van het overlevingsplan hoeft niet zonder meer in te houden dat een redding van de onderneming niet meer mogelijk is.

Vaak zijn andere financiers wel bereid om een doorstart te financieren, waarbij uiteraard zekerheden van de bank afgekocht dienen te worden.

Met een goed doortimmerd en betrouwbaar overlevingsplan heeft de ondernemer een sterke troef in handen gekregen. Dat wordt door banken nog wel eens onderschat!

Doorslaggevend voor het succesvol kunnen benutten van een goed en betrouwbaar overlevingsplan is het tijdig opstellen en gereedmaken ervan.

Verstandige ondernemers pikken dan ook tijdig die signalen op van de bank dat het vertrouwen in de onderneming en de ondernemer ter discussie staat. (Zie soorten relatiebeheer) Dat is vaak het laatste moment waarop met succes nog een overlevingsplan gemaakt kan worden welke na acceptatie door de bank kan worden uitgevoerd.

Alternatieve bedrijfsfinanciering

Wanneer bedrijfsfinanciering wordt gezocht komen naast algemene banken ook andere partijen in beeld zoals:

  • kleine gespecialiseerde banken
  • particuliere investeerders
  • regionale ontwikkelingsmaatschappijen
  • verzekeraars
  • participatiemaatschappijen

De insteek van deze categorie financiers is vaak een geheel andere dan van de algemene banken. Waar algemene banken het beleid van het rentemargebedrijf primair richten op het zo weinig mogelijk risico lopen, is deze categorie financiers meer gecharmeerd van een goede debiteur en een rustige belegging.

Toch moeten er ook kanttekeningen geplaatst worden. Zo zal een kleinere gespecialiseerde bank, bijvoorbeeld in onroerend goed, altijd willen samenwerken met een algemene bank omdat niet alle andere benodigde financieringsinstrumenten verstrekt kunnen worden. Wel een hypothecaire lening, maar geen rekening-courant krediet.

Ontwikkelingsmaatschappijen willen altijd een aandelenparticipatie. Bedacht moet worden dat bij uittreding of uitkoop een forse prijs betaald zal moeten worden. Weliswaar zijn deze instellingen opgericht ter bevordering en stimulering van de werkgelegenheid, maar in de praktijk blijkt dat het winstbejag ook bij hen sterk is ontwikkeld.

Verzekeraars zijn veelal kritisch en selectief in hun acceptatiebeleid. Een duidelijk pluspunt bij de aflossingsconstructie, vaak een polis van levensverzekering, is het niet meenemen van de afschrijvingen bij het vaststellen van de aflossingscapaciteit. Dit gebeurt wel door algemene banken. Dit vergroot binnen de onderneming de cashflow.