Logo White

Introductie Banken

De bank is ook een “onderneming”. Banken verstrekken aan de onderneming niet-risicodragend kapitaal, ook wel vreemd vermogen genoemd.

Vanuit de optiek van de bank is het verstrekken van krediet aan de ondernemer, het verkopen van een bancair product voor een bepaalde prijs. De bank wenst daar geen risico in te lopen. Wanneer rente en aflossing gewaarborgd zijn en de bank tijdig voldoet aan de bancaire financieringsbehoefte van de onderneming, lopen de belangen van de bank en de onderneming parallel en zal er ook geen spanning in de relatie optreden.

Wanneer echter de continuïteit van de onderneming onder druk komt te staan en er een situatie van “dreigende” discontinuïteit intreedt zal de bank haar rol als belangrijke crediteur steeds serieuzer nemen. Als crediteur kan de bank andere belangen hebben dan de onderneming en de ondernemer.

Veel ondernemers merken die gedaantewisseling pas op in het stadium dat de relatie tussen de bank en de onderneming al ernstig vertroebeld kan zijn.

Toch kan een alerte ondernemer goed in de gaten houden wanneer de bank haar houding verandert. Dat wordt zichtbaar in de wijze van het beheer van het verstrekte krediet, de zogenaamde account.

 

Soorten relatiebeheer

Banken maken een onderscheid tussen normaal en intensief of bijzonder beheer van een relatie of een account. Er zijn significante verschillen tussen normaal en bijzonder beheer. Zie de overgang naar Bijzonder Beheer als een duidelijk waarschuwingssignaal van de bank.

Normaal beheer Bijzonder beheer
de belangen van de bank en de onderneming lopen parallel de belangen van de bank en de onderneming lopen niet meer parallel
persoonlijk contact tussen de bank en de onderneming is veelal beperkt tot het minimum de bank voert de frequentie op van de persoonlijke gesprekken met de onderneming/ondernemer
de ondernemer heeft een vast aanspreekpunt: zijn accountmanager bij de bank is de personele samenstelling van het accountmanagement veranderd, het kredietdossier is vaak overgedragen aan de afdeling bijzonder beheer of intensief beheer van de bank, of die afdeling kijkt mee over de schouder van de relatiebeheerder van de account
pandlijsten met debiteuren worden niet incidenteel gevraagd pandlijsten met debiteuren moeten vaker ingeleverd worden
de onderneming en de bank ervaren geen spanning in hun relatie de relatie tussen bank en onderneming staat onder spanning
geen minimale juridische bewaking van het kredietdossier de juridische bewaking van het kredietdossier wordt geïnventariseerd