Logo White

Introductie oorzaken & risico’s faillissement

Als gekeken wordt naar de oorzaken van een faillissement dan levert het onderzoek van Robert J. Blom in Failliet! Het onderzoek, een uitgave van Graydon Nederland BV, opmerkelijke uitkomsten op.

Gefailleerden geven als belangrijkste oorzaak van het faillissement:

Ondervraagde curatoren geven als belangrijkste faillissementsoorzaak:

Gefailleerden kijken dus anders tegen een faillissement aan dan curatoren. Dit blijkt ook uit het antwoord op de vraag of het faillissement voorkomen had kunnen worden:

  • 60,8 % van de gefailleerden antwoordden ja
  • 41,1 % van de curatoren antwoordden ja

Onderliggende oorzaak

Uit onderzoek en de praktijk blijkt dat ondernemingen waarvan de continuïteit in het geding is vaak te kampen hebben met meerdere aan elkaar gekoppelde problemen. Bijvoorbeeld te hoge kosten ten opzichte van de omzet, een veranderende markt (teveel concurrentie en/of een verouderd business- en verdienmodel), een verkeerde balansfinanciering, hoge financieringslasten, te lage winstmarge, .

Al deze oorzaken vertalen zich in oplopende schulden en een toename van crediteuren.

Het vaststellen van de gezondheid van de onderneming is in twee situaties eenvoudig. Dat is wanneer de onderneming kerngezond of failliet is. Maar in de regel is de situatie genuanceerder en zijn er voldoende mogelijkheden voor verbetering van de situatie. Het klinisch beoordelen van de gezondheid van de onderneming op basis van kengetallen geeft vaak te laat het signaal dat de onderneming in de gevarenzone zit. Er zijn vaak tal van kenmerken die al eerder zichtbaar zijn. Belangrijke risico’s welke vaak leiden tot discontinuïteit van een onderneming zijn: