Logo White

Stagnerende orderintake/ stagnerende omzet

De groei van een onderneming wordt enerzijds bepaald door de marktsituatie en anderzijds door de fase waarin de onderneming verkeerd. Ten aanzien van de marktsituatie zijn er structurele en conjuncturele bewegingen te onderkennen. De verschillende fasen waarin een onderneming kan verkeren zijn de aanloop-, de groei- en de volwassenheidsfase.

Een stagnerende orderintake/omzet als gevolg van het tijdelijk inzakken van de markt behoeft in beginsel niet ernstig te zijn. Wanneer echter een verandering in de marktsituatie structureel van aard is en de onderneming in die situatie ook slecht scoort ten opzichte van haar concurrenten, dan dient een stagnerende orderintake/omzet als een ernstig waarschuwingssignaal opgevat te worden.