Logo White

Verzwakking van de balans

De financieringsbehoefte van een onderneming hangt samen met haar balanstotaal en de omvang van het werkkapitaal. Onderdelen daarvan zijn op korte en middellange termijn beïnvloedbaar door deze nauwgezet te managen.

Als meerdere van de volgende situaties op uw onderneming van toepassing zijn, dan kan uw onderneming in gevaar zijn of snel komen.

  • De omloopsnelheid van de voorraad is het afgelopen jaar met meer dan 10% afgenomen.
  • De hoeveelheid debiteuren ouder dan 90 dagen is met meer dan 10% toegenomen
  • Aanmaningen door A-leveranciers en een toenemend aantal aanmaningen door overige leveranciers.
  • Toename balanstotaal geheel of nagenoeg geheel gefinancierd met kortlopende schulden.
  • Eigen vermogen is minder dan 20% van het balanstotaal en de resultatenontwikkeling is negatief.