Logo White

Voorwaarden doorstart BV/Directeur-grootaandeelhouder (DGA)

Of een doorstart van een onderneming die gedreven wordt in de vorm van een BV (besloten vennootschap) mogelijk is, hangt primair af van de privé-situatie van de DGA. Als de ondernemer (deels) in privé aansprakelijk is voor de financiering van de doorstart, dan zal een doorstart moeilijk zijn. Is daarentegen de ondernemer in privé vrij dan ligt in beginsel de weg open voor een succesvolle doorstart, maar dan mag de vennootschap geen aanzienlijke vordering hebben op de DGA in privé.

Uit de praktijk blijkt dat bij veel faillissementen van DGA-ondernemingen de DGA een hoge rekening-courantschuld heeft bij de failliete vennootschap. Materieel gesproken kan dat de weg voor een succesvolle doorstart door de DGA blokkeren.