Logo White

Niet realiseren van prognose

De mate waarin u uw onderneming kent, kan het best worden bepaald door de prognoses te toetsen aan de realisatie. Door dit regelmatig te doen verdiept u uw kennis en ontdekt u aspecten die voor verbetering vatbaar zijn.