Logo White

Surseance van betaling aanvragen

Surseance van betaling aanvragen kan door indiening van een verzoekschrift bij de Rechtbank.

Het verzoekschrift moet door een advocaat worden opgesteld. Het verzoekschrift wordt ondertekend door de bestuurder en de advocaat. Uw advocaat dient het verzoekschrift, schriftelijk en in drievoud, in bij de rechtbank. Dit is de rechtbank in de regio waar de bestuurder woont of waar het bedrijf statutair gevestigd is.

De Rechtbank behandelt een verzoekschrift voor het aanvragen van een surseance met voorrang boven een verzoekschrift waarin een faillissement wordt aangevraagd. Wanneer door een crediteur een faillissementsaanvraag bij de Rechtbank is ingediend, dient de ondernemer dan ook snel te handelen wanneer het aanvragen van surseance nog mogelijk is.