Logo White

Het verloop van een faillissement kent de volgende fasen:

Duur faillissement

Afwikkeling van het faillissement kent een gemiddelde duur van bijna drie jaar, vaak wordt een minimale termijn van zes maanden gehanteerd.