Logo White

Introductie Aansprakelijkheid

Een faillissement van een onderneming is al betreurenswaardig genoeg, maar het is nog erger als de ondernemer ook nog privé failliet gaat op basis van bestuurdersaansprakelijkheid.

Een privé aansprakelijkheid kan voorkomen worden door als ondernemer gedragingen die bestuurdersaansprakelijkheid kunnen opleveren te vermijden.

Bij een faillissement van een rechtspersoon, bijvoorbeeld een BV, kan de ondernemer ook in privé failliet gaan als gevolg van twee vormen van bestuurdersaansprakelijkheid.

BV faillissement en aansprakelijkheid bestuurder(s)

  • Aansprakelijkheid uit onbehoorlijk bestuur komt vaak voor
  • Er kan snel sprake zijn van onbehoorlijk bestuur door zogenaamde wettelijke vermoedens
  • Curatoren moeten in hun 1e faillissementsverslag aangeven of er vermoedens zijn van onbehoorlijk bestuur
  • Ondernemers en bestuurders van BV’s denken vaak te lichtzinnig over aansprakelijkheid. Opzet is daarvoor niet vereist. Iets vergeten zijn kan al tot aansprakelijkheid leiden.

Wat kunt u nog doen?

  • Bij een dreiging van een faillissement direct actie ondernemen. Laat door een faillissementsdeskundige checken of er latente risico’s zijn. Denk bijvoorbeeld aan een niet bijgewerkte administratie.
  • Zorg dat u in de fase van een dreiging alleen nog verplichtingen aangaat die u later ook daadwerkelijk kunt nakomen. Dat geldt zeker voor verplichtingen met een financieel karakter.
  • Bij twijfel wat u nog wel en niet kunt doen als bestuurder is het raadzaam een faillissementsdeskundige tijdig te raadplegen.

Vermijd penny wise, pound foolish gedrag

Ondernemers zijn geneigd om bij een dreigend faillissement geen hulp in te schakelen wegens geldgebrek. Dat is erg dom! Vaak zijn risico’s nog goed op te lossen voordat het faillissement wordt uitgesproken. En de investering om dat op tijd nog door een faillissementsdeskundige nog uit te laten zoeken, kan altijd dubbel en dwars uit. Een curator heeft bij het vermoeden van onbehoorlijk bestuur namelijk het recht om het gehele tekort in het faillissement op de bestuurder in privé te verhalen. En het zou toch doodzonde zijn als in de onderneming jarenlang bakken met geld zijn uitgegeven en op het laatste moment de eigenaar bespaart op bescherming van zijn eigen privé.