Logo White

Aanbieden crediteurenakkoord

Bij een crediteurenakkoord (in geval van faillissement ook faillissementsakkoord genoemd) biedt de failliet aan een deel van zijn schulden af te lossen, in ruil voor een finale kwijting. Voor het crediteurenakkoord zal de failliet via “derden” dan ook moeten kunnen beschikken over de financiële middelen om het crediteurenakkoord daadwerkelijk aan te kunnen bieden.

Moet iedere crediteur hetzelfde percentage ontvangen?

Niet aan iedere concurrente crediteur behoeft hetzelfde percentage aangeboden te worden. In de praktijk komt het veel voor dat naarmate de concurrente vordering lager is, een hoger percentage van die vordering wordt aangeboden, om daarmee te bereiken dat kan worden voldaan aan het vereiste dat minimaal tweederde van het aantal concurrente crediteuren vóór zal stemmen. Het is dus vaak een kwestie van goed rekenen om te bepalen welk percentage uiteindelijk aan de verschillende soorten concurrente crediteuren wordt aangeboden.

Akkoord en positie preferente crediteuren

Het is in de praktijk gebruikelijk dat crediteuren met een voorrangsstatus, de zogenaamde preferente crediteuren, zich op het standpunt stellen dat zij mee willen werken aan een crediteurenakkoord, mits zij het dubbele percentage ontvangen van hetgeen de concurrente crediteuren wordt aangeboden. De fiscus stelt zich als preferente crediteur vaak op het standpunt dat zij daarnaast voor 100 % genoegdoening wenst van de vordering uit hoofde van artikel 29 Wet Omzetbelasting (teruggevraagde omzetbelasting door crediteuren).

Vereffening

De failliet kan tijdens zijn faillissement maar één keer een crediteurenakkoord aanbieden. Als de failliet geen crediteurenakkoord aanbiedt of het crediteurenakkoord wordt niet aangenomen, dan treedt de staat van insolventie in. De curator gaat over tot het afwikkelen van het faillissement. De boedel wordt verkocht en de opbrengst wordt verdeeld onder de crediteuren.

Crediteurenakkoord buiten faillissement

Het is ook mogelijk voorafgaand aan het faillissement een crediteurenakkoord aan te bieden. Zie crediteurenakkoord buiten faillissement.