Logo White

Dreigend faillissement voorkomen

Als ondernemer weet u of het goed gaat met uw bedrijf of dat er iets niet helemaal in orde is. Is dit laatste bij u het geval, aarzelt u dan niet en kom in actie. Er valt wellicht nog iets te redden, mits u er op tijd bij bent. De ervaring leert immers dat veel faillissementen voorkomen hadden kunnen worden als in een vroeg stadium de juiste stappen waren gezet.

Kan door tijdig ingrijpen een faillissement worden voorkomen?

Helaas zijn niet alle faillissementen te voorkomen. Wel gaan bedrijven nog steeds onnodig failliet, omdat er te laat wordt ingegrepen.

Daarbij is het wel essentieel dat de ondernemer openstaat voor de belangrijkste oorzaak van vele faillissementen, mismanagement. Het kritisch toetsen van het eigen functioneren van de ondernemer kan dan wellicht het begin zijn van herstel van de discontinuïteit van zijn bedrijf.

Onze aanpak

Net als u zijn wij ondernemers en kennen het klappen van de zweep. Snelheid, ervaring, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid zijn onze troeven die u hard nodig hebt. Wij stellen uw bedrijf centraal en handelen in het belang van het voortbestaan daarvan. Mocht u bijvoorbeeld reeds een adviseur via de bank hebben, dan geven wij graag een second opinion. Deze adviseur werkt immers voor de bank en niet voor uw bedrijf!

Eerder is beter

Laat geen kostbare tijd verloren gaan, maar laat ons u helpen. Als 1e stap kunt u een advies vragen via ons contactformulier. Dan wordt snel duidelijk welke overlevingsmogelijkheden er nog zijn.

Ons draaiboek om dreigend faillissement af te wenden

Ons draaiboek kan de volgende elementen omvatten:

  • de feitelijke situatie inventariseren en analyseren;
  • alle (on-)mogelijkheden toetsen op haalbaarheid;
  • snel een helder uitgewerkt actieplan samenstellen;

Overlevingsplan

Voordat de ondernemer een overlevingsplan kan maken, moet hij weten wat de oorzaken van de discontinuïteit van de onderneming zijn. Daarna kan hij met behulp van een deskundige een overlevingsplan samenstellen. Dit hoeft niet altijd te betekenen dat de hele onderneming in ongewijzigde vorm wordt voortgezet. Soms is een doorstart of een surseance de beste oplossing. Grondslag voor dat overlevingsplan is een grondig interne en externe analyse van de onderneming. Aan de hand waarvan oplossingsrichtingen kunnen worden vastgesteld. Maar nog belangrijker is het herijken van het tot nu toe gehanteerde business- en verdienmodel van de onderneming. Het economisch landschap is immers definitief veranderd.

Tot de mogelijkheden behoren:

  • activa beheer verbeteren
  • haalbaarheid van aantrekken bedrijfsfinanciering beoordelen
  • vertrouwen van andere partijen in de onderneming herstellen
  • overleggen en onderhandelen met banken, kredietverzekeraars, lease- en factormaatschappijen, UWV en/of fiscus
  • voorbereiden en uitvoeren van een crediteurenakkoord
  • of, als het niet anders kan, een doorstart na een faillissement realiseren

Faillissement voorkomen is topsport

Ondernemen in zwaar weer is topsport. En van topsporters weten we dat het uiteindelijke succes bepaald wordt door een lange en goede voorbereiding. En dat vergeten ondernemers vaak als ze in zwaar weer verkeren. Uit een crisis komen gaat niet vanzelf. Zeker niet als u geen idee hebt waarom u in zwaar weer bent gekomen of de schuld van de crisis uitsluitend wijt aan factoren buiten uw onderneming.

Reddingsboei

Een reddingsboei gooien, bijvoorbeeld een schuldensanering proberen, is niet voldoende om zwaar weer het hoofd te kunnen bieden. Als de oorzaak van de crisis niet wordt weggenomen is een reddingsboei aangrijpen slechts uitstel van executie voor de korte termijn. Of die reddingsboei nu uit extra geld, extra omzet of uit iets anders bestaat, de kern van het probleem wordt er niet mee opgelost. In deze fase steken heel veel ondernemers onder druk van de belastingdienst of hun bank nog hun laatste reserves in de onderneming zonder dat er zicht is op een verbetering.Geld investeren in hoop. Terwijl dat geld beter benut kan worden om een goed en doortimmerd overlevingsplan te maken waardoor men uit de crisis en het zware weer kan komen.En dat op geheel eigen kracht.

Voor een “dubbeltje” op de 1e rij

Crisis is “handel” en dat lokt adviseurs die met zogenaamde “wondermiddelen” ondernemingen in zwaar weer bijstaan. Wondermiddelen voor zwaar weer bestaan niet en handige “trucjes” al helemaal niet. De wetgever heeft daar een stokje voor gestoken. Alle benadelingshandelingen kunnen worden teruggedraaid en een schuldensanering lukt alleen wanneer de onderneming going concern eerst (nagenoeg) stil is gelegd waardoor de laatste goodwill ook nog in rook is opgegaan.