Logo White

Uitspreken voorlopig surseance van betaling

Wanneer de Rechtbank instemt met de gevraagde surseance dan neemt zij een beschikking waarin voorlopig surseance van betaling wordt verleend. Voorlopig houdt in dat vooreerst de surseance van betaling wordt verleend tot dat de crediteuren hebben ingestemd met het definitief verlenen ervan. Meestal is dit een periode van ongeveer twee of drie maanden. Wanneer de door de Rechtbank benoemde bewindvoerder echter vaststelt dat per saldo de schulden van de onderneming in de surseance zullen toenemen, dan duurt de voorlopige surseance slechts kort en is de bewindvoerder verplicht om de Rechtbank te verzoeken de surseance met onmiddellijke ingang te beëindigen en om te zetten in een faillissement.