Logo White

Liquiditeitsproblemen

Het niet beschikbaar hebben van liquide middelen (liquiditeitsproblemen) is een groot risico voor elk bedrijf. Een kleine tegenvaller kan zorgen dat facturen onbetaald blijven en faillissement wordt aangevraagd

Volgetrokken kredietlijnen

Er is pas sprake van liquiditeitsproblemen als de kredietlijnen bijna volledig zijn benut.

Extra financiering zorgt voor hogere financieringslasten

Vaak worden liquiditeitsproblemen opgelost door extra financiering en dat weer weer zorgt voor hoge financieringslasten. In de regel mogen uw financieringslasten niet hoger zijn dan 7% van uw rentedragende schulden.