Logo White

Definitie van bestuurder

Onder bestuurder wordt in dit verband verstaan:

  • alle bestuurders van vennootschappen die ingeschreven staan bij het handelsregister
  • de gewezen bestuurder onder wiens bestuur de premie- of belastingschuld is ontstaan (Ontslag nemen na het ontstaan van de schuld helpt dus niet.)
  • de feitelijke bestuurder van de vennootschap (alle personen die zich feitelijk als bestuurder gedragen en het formeel niet zijn)