Wat is surseance?

Wat is surseance van betaling?

Een surseance van betaling houdt in dat de onderneming de betaling van opeisbare schulden mag opschorten, met het doel een faillissement te voorkomen. De onderneming moet hiertoe door de Rechtbank gemachtigd worden, nadat zij de surseance zelf heeft aangevraagd.

De Rechtbank benoemt één of meer bewindvoerders die samen met de ondernemer het vermogen van de onderneming beheren. Het doel van de surseance is de onderneming gelegenheid te bieden om over een tijdelijke financiële malaise heen te komen en naar een oplossing te zoeken in de vorm van het aanbieden van een akkoord.

Komt er geen akkoord tot stand, dan gaat surseance doorgaans over in faillissement.

Verschil tussen faillissement en surseance van betaling

Faillissemenent Surseance
Beslag op vermogen geen beslag op vermogen
failliet is beschikkingsonbevoegd beschikking en beheer door bewindvoerder en ondernemer samen
benoeming curator benoeming bewindvoeder
doel: verkoop boedel ten bate van crediteuren doel: schuldenaar de tijd geven om de crediteuren te betalen
aanvragers: crediteuren of failliet zelf aanvragers: alleen de schuldenaar zelf
van toepassing voor alle crediteuren, behalve separatisten (crediteuren met eigendomsrechten) niet van toepassing voor preferente crediteuren, (crediteuren met een wettelijke voorrangsstatus, bijvoorbeeld de fiscus en de uitvoerings instanties) en de separatisten